Procurement

Procurement Plan for 2018 (in Croatian only)
Download plan nabave 2018.pdf 

Registar ugovora jednostavne nabave i njihovog izvršenja sklopljenih u 2017. godini
Download Registar ugovora 01.01._31.12.2017.pdf

Audit report on insight into financial statements for the period ending 31 December 2017
Download revizorsko_izvjesce_2017.pdf

Iczm platform

Start now